קשרים בין פונקציה לבין הפונקציה ההופכית לה חלק ב' - כרטיס מטרה - מדרגה 2


 בשרטוט נתון הגרף של   

א1. שרטטו סקיצה כללית של גרף הפונקציה:  .

    תוכלו לשרטט ולבדוק תשובתכם בעזרת הישומון המצורף. 

א2. מצאו מה הם שיעורי נקודות הקיצון ומה הן האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה:  .

ב1. שרטטו את גרף הפונקציה: .
 
    תוכלו לשרטט ולבדוק תשובתכם בעזרת הישומון המצורף. 

ב2. מצאו מה הם שיעורי נקודות הקיצון ומה הן האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה: .


פתרתם, חיזרו למדרגה 1 או לכרטיס המטרה. לא פתרתם, עיברו למדרגה 3.