קשרים בין פונקציה לבין הפונקציה ההופכית לה חלק ב' - כרטיס מטרה - מדרגה 1


בשרטוט נתון הגרף של  

א1. שרטטו סקיצה כללית של גרף הפונקציה:  עבור .

    תוכלו לשרטט ולבדוק תשובתכם בעזרת הישומון המצורף. 

א2. בטאו בעזרת c (במידת הצורך) את שיעורי נקודות הקיצון ואת האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה:   .

ב1. שרטטו את גרף הפונקציה: .
 
    תוכלו לשרטט ולבדוק תשובתכם בעזרת הישומון המצורף. 

ב2. מצאו מה הם שיעורי נקודות הקיצון ומה הן האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה: .


פתרתם, חיזרו לכרטיס המטרה. לא פתרתם, עיברו למדרגה 2.