קשרים בין פונקציה לבין הפונקציה ההופכית לה חלק ב' - כרטיס מטרה


בשרטוט נתון הגרף של  
א1. שרטטו סקיצה כללית של גרף הפונקציה:  עבור  , .   

    תוכלו לשרטט ולבדוק תשובתכם בעזרת הישומון המצורף. 

א2. בטאו בעזרת k ו-c (במידת הצורך) את שיעורי נקודות הקיצון ואת האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה:  
ב1. שרטטו סקיצה כללית של גרף הפונקציה: עבור .

    תוכלו לשרטט ולבדוק תשובתכם בעזרת הישומון המצורף. 

ב2. בטאו בעזרת k (במידת הצורך) את שיעורי נקודות הקיצון ואת האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה: .


לא פתרתם, עיברו למדרגה 1.