קשרים בין פונקציה לבין הפונקציה ההופכית לה חלק ב' - הדרכה לשימוש ביישומוניםעל מסך המחשב מופיע הביטוי  

ניתן לשנות כל אחד מהפרמטרים, בעזרת הסרגלים שעל המסך, וכך להתאים את הפונקציה לביטוי המבוקש בכל אחד מהסעיפים.

שינוי הביטוי, משנה בהתאמה את הגרף המופיע על מסך המחשב.

כמו כן, מופיע גם הביטוי 

ניתן לשנות כל אחד מהפרמטרים, בעזרת הסרגלים שעל המסך.