קשרים בין פונקציה לבין הפונקציה ההופכית לה חלק ב' - מבנה המשימה