קשרים בין פונקציה לבין הפונקציה ההופכית לה חלק א' - כרטיס הכנה לכרטיס המטרה - מדרגה 2


כרטיס הכנה לכרטיס המטרה - מדרגה 2

סעיף 1 
1. בכל אחד מהשרטוטים הנתונים למטה מופיע גרף של פרבולה  והגרף של הפונקציה ההופכית  .
מצאו אילו קשרים ישנם בין גרף הפונקציה  לבין גרף הפונקציה  .
תוכלו להיעזר בישומונים המצורפים, ולבדוק את הפונקציה ההופכית עבור פונקציות שונות.

2. חיזרו לכרטיס המטרה, ושרטטו את הפונקציות ההופכיות המבוקשות.

א


  ב


  ג


 ד

 ה

  וישומון לסעיף 1 - פרבולה דינאמית


ישומון לסעיף 1 - פונקציות שונות