קשרים בין פונקציה לבין הפונקציה ההופכית לה חלק א' - כרטיס מטרה - מדרגה 1


לכל אחד מהגרפים של  הנתונים בטבלה למטה:
1. שרטטו באותה מערכת צירים את גרף הפונקציה ההופכית  

שימו לב גם: לאסיפטוטות המקבילות לצירים, לנקודות חיתוך בין הפונקציות ולמצב ההדדי בין שתי הפונקציות.

תוכלו לשרטט ולבדוק תשובותיכם בעזרת הישומון המצורף.

2. מצאו קשרים בין גרף הפונקציה  לבין גרף הפונקציה  .

3. נמקו מדוע מתקיים כל אחד מהקשרים שמצאתם.

תוכלו לבדוק תשובותיכם בעזרת הישומונים הדינאמיים המצורפים. אם טעיתם, חישבו ממה נבעה הטעות.

א

 ב

 ג

 דהנחיות
1. ללא הנחיות

2. בתשובותיכם התייחסו ל: תחום הגדרה של הפונקציות, נקודות אפס, נקודות קיצון וסוגן, 
תחומי עליה וירידה, תחומי חיוביות ושליליות, אסימפטוטות מאונכות, אסימפטוטות אופקיות, נקודות חיתוך בין הפונקציות.

3. בנימוקיכם תוכלו להתייחס לתכונות של שבר שהמונה שלו הוא 1 והמכנה משתנה.
כיצד השתנות המכנה משפיעה על שבר ?(הערה: עם טעינת היישומון, יש ללחוץ על "אתחול")ישומון לסעיפים 2, 3 - פרבולה דינאמית


ישומון לסעיפים 2, 3 - פונקציות שונות