קשרים בין פונקציה לבין הפונקציה ההופכית לה חלק א' - כרטיס יישום ב' - מדרגה 2


א. בשרטוט נתון הגרף של  . שרטטו באותה מערכת צירים את גרף הפונקציה ההופכית .

תוכלו לשרטט ולבדוק תשובתכם בעזרת הישומון המצורף. אם טעיתם, חישבו ממה נבעה הטעות.
אסימפטוטה אופקית: 

ב. בשרטוט נתון הגרף של  . שרטטו באותה מערכת צירים את גרף הפונקציה ההופכית 

תוכלו לשרטט ולבדוק תשובתכם בעזרת הישומון המצורף. אם טעיתם, חישבו ממה נבעה הטעות.
אסימפטוטות אופקיות:
 עבור:  
 עבור:  

 הנחיות
בשרטוט הגרף של   
  • שימו לב ל:
נקודות חיתוך עם הצירים (אם ישנן), אסימפטוטות אנכיות ואופקיות, נקודות חיתוך בין  ל  , מצב הדדי בין הפונקציות, נקודות קיצון וסוגן (אם ישנן), תחומי חיוביות ושליליות.

  • שימו לב: 
מה תהיינה האסימפטוטות האופקיות לפונקציות  בכל אחד מהסעיפים (מה השוני מהפונקציות הנתונות בכרטיסים הקודמים?)
 ישומון