קשרים בין פונקציה לבין הפונקציה ההופכית לה חלק א' - כרטיס יישום ב' - מדרגה 1


א. בשרטוט נתון הגרף של  . שרטטו באותה מערכת צירים את גרף הפונקציה ההופכית .

תוכלו לשרטט ולבדוק תשובתכם בעזרת הישומון המצורף. אם טעיתם, חישבו ממה נבעה הטעות.
אסימפטוטה אופקית: 

ב. בשרטוט נתון הגרף של  . שרטטו באותה מערכת צירים את גרף הפונקציה ההופכית 

תוכלו לשרטט ולבדוק תשובתכם בעזרת הישומון המצורף. אם טעיתם, חישבו ממה נבעה הטעות.
אסימפטוטות אופקיות:
 עבור:  
 עבור:  


 הנחיות
בשרטוט הגרף של   
  • שימו לב ל:
נקודות חיתוך עם הצירים (אם ישנן), אסימפטוטות אנכיות ואופקיות, נקודות חיתוך בין  ל , מצב הדדי בין הפונקציות, נקודות קיצון וסוגן (אם ישנן), תחומי חיוביות ושליליות.

  • שימו לב: 
מה שונה בפונקציה  הנתונה בסעיף זה, לעומת הפונקציות הנתונות בכרטיסים הקודמים ? כיצד שוני זה יבוא לידי ביטוי בפונקציה ?
 ישומון