קשרים בין פונקציה לבין הפונקציה ההופכית לה חלק א' - כרטיס יישום א' - מדרגה 2


בשרטוט נתון הגרף של  . שרטטו באותה מערכת צירים את גרף הפונקציה ההופכית .  


תוכלו לשרטט ולבדוק תשובתכם בעזרת הישומון המצורף. אם טעיתם, חישבו ממה נבעה הטעות.

 הנחיות
היעזרו בתשובותיכם ובנימוקיכם בכרטיס המטרה, בשרטוט הגרף של  

שימו לב ל:

נקודות חיתוך עם הצירים (אם ישנן), אסימפטוטות אנכיות ואופקיות, נקודות חיתוך בין  ל , מצב הדדי בין הפונקציות, נקודות קיצון וסוגן (אם ישנן), תחומי חיוביות ושליליות.

רצוי תחילה לשרטט את האסימפטוטות המקבילות לצירים של .
ישומון