קשרים בין פונקציה לבין הפונקציה ההופכית לה חלק א' - כרטיס יישום א' - מדרגה 1


בשרטוט נתון הגרף של  . שרטטו באותה מערכת צירים את גרף הפונקציה ההופכית .  


תוכלו לשרטט ולבדוק תשובתכם בעזרת הישומון המצורף. אם טעיתם, חישבו ממה נבעה הטעות.
 הנחיות
בשרטוט הגרף של  , שימו לב ל:

נקודות חיתוך עם הצירים (אם ישנן), אסימפטוטות אנכיות ואופקיות, נקודות חיתוך בין  ל , מצב הדדי בין הפונקציות, נקודות קיצון וסוגן (אם ישנן), תחומי חיוביות ושליליות.
 ישומון