קשרים בין פונקציה לבין הפונקציה ההופכית לה חלק א' - הדרכה לשימוש ביישומונים


הדרכה לשימוש ביישומונים

בכל אחד מהכרטיסים בהם יש לשרטט את הפונקציה ההופכית:

א. בתחתית הישומון יש לבחור את הפונקציה המתאימה (בהתאם לסעיף של השאלה ).

ב. למעלה משמאל/ או מימין, ישנו מחסן נקודות בו מוצגות עשר נקודות כחולות. על התלמיד למקם לפחות שבע נקודות במקומות המתאימים להן.

ג. במחסן ישנם גם קווים אנכיים ואופקיים לצורך סימון אסימפטוטות.
    על התלמיד, במקרה שיש צורך, למקם את האסימפטוטות במקומות המתאימים להן על ידי גרירת הנקודה הכחולה שנמצאת על הקו האנכי/אופקי.

ד. בסרגל העליון מופיע סימון של עיפרון  , המאפשר לשרטט גרף של פונקציה ביד חופשית. 
    על התלמיד להיעזר בעיפרון ולשרטט את גרף הפונקציה החדשה, כך שיעבור בנקודות המסומנות ויתאים לאסימפטוטות.

ה. בדיקה: רק לאחר שהתלמיד מיקם לפחות שבע נקודות, ואת האסימפטוטות במקומן הנכון (במקרה הצורך), ניתן לבצע בדיקה.
    לחיצה על משבצת הבדיקה תגרום להופעת שתי חלוניות "איתחול " ו"בדיקה".  בלחיצה על חלונית ה"בדיקה" יופיע הגרף הנדרש.
    כדי לעבור לפעולה חדשה יש ללחוץ על איתחול.

ו. כדי למחוק את הגרף ששורטט יש להיעזר בחלונית "פח האשפה". ואח"כ, כדי שניתן יהיה להמשיך, יש לעבור לחלונית מימין עם החץ.

  • לשינוי קנה מידה ניתן ללחוץ על סימני ה (+) וה (–)  המופיעים בתחתית הישומון או בעזרת הסימון בעל ארבעת החיצים המופיע בסרגל העליון. כמו כן ניתן להיעזר בגלגלת שבעכבר.
  • ניתן לשקף נקודות של הגרף הנתון בציר ה X או בציר הY על ידי הפעלת המשבצות המתאימות המופיעות בתחתית הישומון.
שימו לב: חלונית הבדיקה תפעל רק במקרה שמיקמתם לפחות 7 נקודות, ומיקמתם את האסימפטוטות במקומן הנכון. הישומון אינו בודק אם מיקום הנקודות הוא נכון.ישומונים דינאמיים - לכרטיס מטרה 1, סעיף שלישי

פרבולה דינאמית

ניתן להזיז את הפרבולה הזזה אופקית ואנכית בעזרת הנקודה הכתומה.

ניתן למתוח את הפרבולה ואף להפוך אותה בעזרת הנקודה הכחולה.

פונקציות שונות

ניתן לשנות את הגרף הנתון על ידי:
  • הנקודה הכתומה - בעזרתה ניתן לבצע הזזה אופקית או הזזה אנכית של גרף הפונקציה.
  • שינוי הפרמטרים n, d, k  בעזרת הסרגלים שעל המסך.
    (נסו תחילה להבין מהי המשמעות של כל אחד מהפרמטרים)