קשרים בין פונקציה לבין הפונקציה ההופכית לה חלק א' - כרטיס מטרה - מדרגה 3


לכל אחד מהגרפים של הפרבולות הנתונות (א-ג), 

התאימו את הגרף של הפונקציה ההופכית המתאימה מבין הגרפים הנתונים למטה: Ⅰ - Ⅵ.


בדקו תשובתכם בעזרת הישומון המצורף – ישומון פרבולה דינאמית.


גרפים של פונקציות נתונות:
פונקציה א

  פונקציה ב

  פונקציה ג

גרפים של פונקציות הופכיות:
פונקציה I

  פונקציה II

  פונקציה III

פונקציה IV

  פונקציה V

  פונקציה VI


בסיום, חיזרו למדרגה 2 או למדרגה 1 או לכרטיס המטרה