קשרים בין פונקציה לבין הפונקציה ההופכית לה חלק א' - כרטיס מטרה - מדרגה 2


לכל אחד מהגרפים הנתונים למטה שרטטו את הגרפים של הפונקציות ההופכיות המתאימות. 

תוכלו לשרטט ולבדוק תשובותיכם בעזרת הישומון המצורף – ישומון למדרגה 2.

א

  בפתרתם, חיזרו למדרגה 1 או לכרטיס המטרה. לא פתרתם, עיברו למדרגה 3