קשרים בין פונקציה לבין הפונקציה ההופכית לה חלק א' - כרטיס מטרה - מדרגה 1


לכל אחד מהגרפים הנתונים למטה שרטטו את הגרפים של הפונקציות ההופכיות המתאימות. 

תוכלו לשרטט ולבדוק תשובותיכם בעזרת הישומון המצורף – ישומון למדרגה 1.

א
ב


פתרתם, חיזרו לכרטיס המטרה. לא פתרתם, עיברו למדרגה 2