קשרים בין פונקציה לבין הפונקציה ההופכית לה חלק א' - כרטיס מטרהלפניכם הגרף של   :1. שרטטו באותה מערכת צירים את גרף הפונקציה ההופכית  

תוכלו לשרטט ולבדוק תשובותיכם בעזרת הישומון המצורף - ישומון לכרטיס מטרה.


לא פתרתם, עיברו למדרגה 1.2. מצאו קשרים בין גרף הפונקציה  לבין גרף הפונקציה ההופכית שלה.

3. נמקו מדוע מתקיים כל אחד מהקשרים שמצאתם.

תוכלו לבדוק תשובותיכם בעזרת הישומונים הדינאמיים המצורפים. אם טעיתם, חישבו ממה נבעה הטעות.