קשרים בין פונקציה לבין הפונקציה ההופכית לה חלק א' - מבנה המשימה