משולשים שווי צלעות מחוברים בקודקוד


קובץ להורדה:      חומר לתלמיד