משפט תלמיי - כרטיס יישום (תלמיד)


מרובע ABDC חסום במעגל, ונתון כי: AB=AC=BC

הנקודה D נמצאת על הקשת BC.

א. מצאו קשר בין המרחקים של הנקודה D מהנקודות  B, A ו- C היעזרו בישומון מצורף.

הוכיחו את טענתכם בדרכים שונות.

ב. בטאו את שטח מרובע ABDC בעזרת AD.