כרטיס מטרה - הוכחת משפט תלמיי - מדרגה 3 (תלמיד)


הוכיחו: אם ניתן לחסום מרובע במעגל, אז מכפלת האורכים של אלכסוניו שווה לסכום

המכפלות של אורכי הצלעות הנגדיות שלו.

הדרכה :
 בנית עזר:  העבירו קטע 
 BEכך ש: 
  תוכלו להיעזר בישומון המצורף.
    · הוכיחו כי משולש  דומה למשולש  (התאימו קדקודים).
    · הוכיחו כי משולש  דומה למשולש  (התאימו קדקודים).
    · הוכיחו על סמך סעיפים קודמים כי: