כרטיס מטרה - הוכחת משפט תלמיי - מדרגה 2 (תלמיד)


הוכיחו: אם ניתן לחסום מרובע במעגל, אז מכפלת האורכים של אלכסוניו שווה לסכום

המכפלות של אורכי הצלעות הנגדיות שלו.

הדרכה :
 בנית עזר:  העבירו קטע 
 BEכך ש: 
 תוכלו להיעזר בישומון מצורף.

· לאיזה משולש דומה משולש ABE?

· לאיזה משולש דומה משולש BEC?

· הוכיחו על סמך סעיפים קודמים כי: