משפט תלמיי (תלמיד) - מבנה המשימה


כרטיס מטרה

            - מדרגה 1

            - מדרגה 2

            - מדרגה 3

כרטיס יישום

            - מדרגה 1

            - מדרגה 2

            - מדרגה 3