מרחק בין המרכזים - מדרגה 2 (תלמיד)הנחיות

א.   לפניכם 5 ביטויים השווים לקטע OM(בדרכים שונות ניתן להגיע לביטויים שונים)

בדקו לאילו מהביטויים הגעתם בתשובותיכם בכרטיס 1 סעיף ד, ולכל ביטוי  שכזה קבעו לאילו ערכי  הוא נכון:

ב.      היעזרו בזהויות הטריגונמטריות , והוכיחו על סמך תשובותיכם בכרטיס מטרה - מצב הדדי בין המרכזים, סעיף ד' כי:

                                                                                                      או