מרחק בין המרכזים - מדרגה 3 (תלמיד)


א. לפניכם 5 ביטויים השווים לקטע OM(בדרכים שונות ניתן להגיע לביטויים שונים)

בדקו לאילו מהביטויים הגעתם בתשובותיכם בכרטיס מטרה - מצב הדדי בין המרכזים, סעיף ד, ולכל ביטוי  שכזה קבעו לאילו ערכי  הוא נכון:

ב. היעזרו בזהויות הטריגונמטריות, והוכיחו על סמך תשובותיכם בכרטיס מטרה - מצב הדדי בין המרכזים, סעיף ד' כי:

                                                                                                       או  


זהויות שניתן להיעזר בהן (השלימו אותן):