כרטיס תרגול - מדרגה 3 (תלמיד)


נתונות הנקודות: 

מצאו את המקום הגאומטרי של כל הנקודות D עבורן קטע DB הוא חוצה זווית במשולש ADB.

הנחיה

 השתמשו ביישומון, הזיזו את הנקודה D וצפו במסלולה.

חפשו את המשוואה של המקום הגיאומטרי לפי הנתונים בשאלה.