כרטיס תרגול - מדרגה 1 (תלמיד)


נתונות הנקודות: 

מצאו את המקום הגאומטרי של כל הנקודות D עבורן קטע DB הוא חוצה זווית במשולש ADB.

הנחיה

 השתמשו ביישומון, הזיזו את הנקודה D וצפו במסלולה.

חפשו את המשוואה של המקום הגיאומטרי.

בעיית אתגר:

היעזרו בשרטוט שלפניכם והציעו תהליך בניה לתיאור הבא:

הנקודות A,B,C נמצאות על ישר אחד, כך שידוע יחס האורכים:  

יש למצוא, באמצעות סרגל ומחוגה בלבד, נקודה E שהיא קודקוד של משולש AEC שבו הקטע BE הוא חוצה זווית.
יישומון לבעיית אתגר: