כרטיס תרגול - מי אני? (תלמיד)


נתונות הנקודות:

מצאו את המקום הגאומטרי של כל הנקודות D עבורן קטע DB הוא חוצה זווית במשולש ADB.