כרטיס מטרה א' - מדרגה 2 (תלמיד)


נתונות הנקודות: .

הנקודה D נמצאת על המעגל ממנו רואים את AC בזווית ישרה. O היא מרכז המעגל.

מעלים אנך אמצעי לקטע BD. האנך האמצעי חותך את הרדיוס OD בנקודה E

מצאו את משוואת המקום הגיאומטרי של הנקודות E שמתקבלות באופן זה.
הנחיה
פתרו את הבעיה הבאה:
בשרטוט נתון: 
הנקודה D נמצאת על מעגל שמרכזו O.
E נקודה על הרדיוס OD.
מתקיים גם: DE=BE.

אפיינו את העקום עליו נמצאת הנקודה E:
- האם הוא מעגל? אליפסה?
- אם הוא מעגל – היכן המרכז שלו ומהו אורך הרדיוס שלו?
- אם הוא אליפסה – היכן נמצאים מוקדיה? מהו אורך הציר הראשי שלה? נמקו.

פתרו את בעיית המטרה:
 השתמשו ביישומון, הזיזו את הנקודה D וצפו בעקבות של הנקודה E.
חברו את הנקודות B ו-E וחפשו תכונה גאומטרית שמתארת את מיקומה של הנקודה E.