כרטיס מטרה א' - מדרגה 1 (תלמיד)


נתונות הנקודות: .

הנקודה D נמצאת על המעגל ממנו רואים את AC בזווית ישרה. O היא מרכז המעגל.

מעלים אנך אמצעי לקטע BD. האנך האמצעי חותך את הרדיוס OD בנקודה E

מצאו את משוואת המקום הגיאומטרי של הנקודות E שמתקבלות באופן זה.
הנחיה
 השתמשו ביישומון, הזיזו את הנקודה D וצפו בעקבות של הנקודה E.
חפשו תכונה גאומטרית שמתארת את מיקומה של הנקודה E.
הוכיחו טענתכם.