מקומות גאומטריים - מי אנחנו? (תלמיד)- מבנה המשימה DELETE


            - מדרגה 1
            - מדרגה 2
            - מדרגה 3
            - מדרגה 1
            - מדרגה 2
            - מדרגה 3
            - מדרגה 1
            - מדרגה 2
            - מדרגה 3