נקודת מפגש התיכונים וחותכים אחרים - הכללה: חותכים דמויי תיכונים - כרטיס מטרה - מדרגה 1


כרטיס מטרה

במשולש ABC הנקודה E מחלקת את הצלע BC כך: 

הנקודה D מחלקת את הצלע AB  כך: 

הקטעים CD  ו - AE נחתכים בנקודה F.

    א. בטאו באמצעות n את היחס בו מחלקת הנקודה F את הקטעים AE ו- CD .

    ב. הוכיחו כי הנקודה F נמצאת על התיכון מהנקודה B במשולש ABC.

    ג. הסיקו מהנ"ל כי: שלושת התיכונים במשולש נפגשים בנקודה אחת ונקודה זו מחלקת כל תיכון ביחס 2:1 , כך שהחלק הארוך קרוב לקדקוד.הנחיה

השתמשו בשטחי המשולשים הצבועים. בחנו את היחסים ביניהם והסיקו, בהדרגה, את הדרוש. תוכלו להשתמש ביישומון המצורף.