מקומות גאומטריים חלק ב' - מי אנחנו? - כרטיס מטרה – מדרגה 3הקטע AB מונח על הישר: 

מצאו את המקום הגיאומטרי של הנקודות E.נתונה הנקודה: הנקודה E מתקבלת מחיתוך בין אנך אמצעי לקטע DC לבין אנך לישר AB בנקודה D.


 
השתמשו ביישומון 1, הזיזו את הנקודה C וצפו בעקבות של הנקודה P. הוכיחו טענתכם.