מקומות גיאומטריים - מי אנחנו? חלק ב' - כרטיס מטרה – מדרגה 2בשרטוט נתון:  
הנקודה D נמצאת על הישר AB. הנקודה C מחוץ לישר. הנקודה E מתקבלת מחיתוך בין אנך אמצעי לקטע DC לבין אנך לישר AB בנקודה D.

אפיינו את העקום עליו נמצאת הנקודה E:
- האם הוא מעגל? אליפסה? פרבולה?
- אם הוא מעגל – היכן המרכז שלו ומהו אורך הרדיוס שלו?
- אם הוא אליפסה – היכן נמצאים מוקדיה? מהו אורך הציר הראשי שלה? נמקו.
- אם הוא פרבולה – היכן נמצא המדריך שלה והיכן נמצא המוקד שלה? נמקו.

חזרו אל בעיית המטרה:
השתמשו ביישומון 1, הזיזו את הנקודה C וצפו בעקבות של הנקודות P1 ,P2.


פתרתם? חיזרו למדרגה 1 או לכרטיס המטרה.
לא פתרתם? עיברו למדרגה 3.