מקומות גיאומטריים - מי אנחנו? חלק ב' - כרטיס מטרה – מדרגה 1

ענו על שתי השאלות הבאות:

א. נתונים הנקודה: , והישר: .

בוחרים מספר חיובי . משרטטים מעגל ברדיוס R סביב הנקודה A.

מעבירים מימין לישר   מקביל לו, כך שהמרחק בין המקביל לישר שווה לרדיוס R. כעת משנים את R.

מצאו את המקום הגאומטרי של כל הנקודות P שמתקבלות מחיתוך בין המעגל למקביל. נמקו תשובתכם.


ב. נתונים הנקודה: , והישר: .

מסמנים נקודה C על הישר. מעבירים אנך אמצעי לקטע AC. בנקודה C מעלים אנך לישר 

מצאו את המקום הגאומטרי של הנקודות P שמתקבלות מחיתוך האנך עם האנך האמצעי. נמקו תשובתכם.


 השתמשו ביישומונים, הזיזו את הנקודה C וצפו בעקבות של הנקודות P.

בכל אחד מהיישומונים חפשו תכונה גאומטרית שמתארת את מיקומן של הנקודות. 

הוכיחו טענתכם.


פתרתם? חיזרו לכרטיס המטרה.
לא פתרתם? עיברו למדרגה 2.