מקומות גיאומטריים - מי אנחנו? חלק ב' - כרטיס מטרה


ענו על השאלה הבאה:

מתוך בחינת הבגרות מס' 035582, קיץ תשע"ח.

נתונות הנקודות   ו-   הוא פרמטר.

א. הביעו באמצעות a את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות P המקיימות  .

ב. הראו שהמקום הגיאומטרי של כל הנקודות Q המקיימות  הוא מעגל, והביעו באמצעות a את שיעורי מרכז המעגל הזה ואת הרדיוס שלו.

ג. נתבונן באוסף כל המעגלים אשר משיקים למקום הגיאומטרי שמצאתם בסעיף א' ועוברים דרך מרכז המעגל שמצאתם בסעיף ב'.

נתון כי מרכזי המעגלים האלה מהווים מקום גיאומטרי העובר דרך ראשית הצירים.

1. זהו את המקום הגיאומטרי הזה.

2. מצאו את a, וכתבו את משוואתו של המקום הגיאומטרי הזה.


פתרתם? מעולה.

לא פתרתם? עיברו למדרגה 1.