מקומות גיאומטריים - מי אנחנו? חלק ב' - מבנה המשימה


            - מדרגה 1

            - מדרגה 2

            - מדרגה 3