מקומות גיאומטריים - מי אנחנו? חלק א' - כרטיס מטרה – מדרגה 2בשרטוט נתון: 
הנקודה D נמצאת על מעגל שמרכזו O.
E נקודה על הרדיוס OD.
מתקיים גם: DE=BE.

אפיינו את העקום עליו נמצאת הנקודה E:
- האם הוא מעגל? אליפסה?
- אם הוא מעגל – היכן המרכז שלו ומהו אורך הרדיוס שלו?
- אם הוא אליפסה – היכן נמצאים מוקדיה? מהו אורך הציר הראשי שלה? 
נמקו.


 השתמשו ביישומון, הזיזו את הנקודה D וצפו בעקבות של הנקודה E.
חברו את הנקודות B ו-E וחפשו תכונה גאומטרית שמתארת את מיקומה של הנקודה E.


פתרתם? חיזרו למדרגה 1 או לכרטיס המטרה
לא פתרתם? עיברו למדרגה 3.