מקומות גיאומטריים - מי אנחנו? חלק א' - כרטיס מטרה – מדרגה 1


נתונות הנקודות: .

הנקודה D נמצאת על המעגל ממנו רואים את AC בזווית ישרה. O היא מרכז המעגל.

מעלים אנך אמצעי לקטע BD. האנך האמצעי חותך את הרדיוס OD בנקודה E

מצאו את משוואת המקום הגיאומטרי של הנקודות E שמתקבלות באופן זה.


 השתמשו ביישומון, הזיזו את הנקודה D וצפו בעקבות של הנקודה E.

חפשו תכונה גיאומטרית שמתארת את מיקומה של הנקודה E. הוכיחו טענתכם.פתרתם? חיזרו לכרטיס המטרה.

לא פתרתם, עיברו למדרגה 2.