מקומות גיאומטריים - מי אנחנו? חלק א' - כרטיס מטרה


נתון המעגל   .

מרכז המעגל בנקודה O.

הנקודה D נמצאת על היקף המעגל.

B היא הנקודה .

מעלים אנך אמצעי לקטע BD, האנך האמצעי חותך את הרדיוס OD בנקודה E.

מצאו וזהו את המקום הגיאומטרי של הנקודות E המתקבלות באופן זה.


פתרתם? מעולה. 
לא פתרתם, עברו למדרגה 1.