מקומות גאומטריים במספרים מרוכבים - כרטיס מטרה


כרטיס מטרה – הגדרת "פרח משושה"

השתמשו בתכונות של מספרים מרוכבים ובקשרים ביניהן כדי להגדיר את השטחים הממוספרים:  
1- השטח הצבוע בורוד, שמחוץ לעיגול הצהוב והעיגול התכלת, 
2- השטח המשותף לעיגול התכלת ולעיגול הצהוב, 
3- השטח המשותף למלבן KLMN, מימין לציר ה-y, ומחוץ לעיגול הצהוב, 
4- השטח המשותף למשולש KON, ולעיגול הורוד ומחוץ לעיגול הכחול, (O ראשית הצירים) 
תוכלו להגדיר שטחים נוספים  כרצונכם. 


שימו לב: כל המעגלים עוברים בראשית הצירים. מרכזי המעגלים: A, B, C, D, E, F , מתאימים לשישה שורשים שונים של מספר מרוכב.
רדיוס כל מעגל הוא: 3 יחידות אורך.
הנקודות K, L, M, N הן נקודות חיתוך בין מעגלים, כמתואר בשרטוט.