מקומות גאומטריים במספרים מרוכבים - מדרגה 3


לפני מענה על כרטיס המטרה, ענו על שני הכרטיסים ברמה זו, לאחריהם ענו על שני הכרטיסים במדרגה 2, ולבסוף, חזרו אל כרטיס המטרה:


כרטיס ביניים I – טבעת

השתמשו בתכונות של מספרים מרוכבים ובמושגים:  ,  ,  ,  , והגדירו באמצעותם את המשטחים השונים (3 במספר) אשר בשרטוט שלפניכם. (כל משטח צבוע בצבע שונה – הצירים לא מפרידים בין משטחים).כרטיס ביניים II – ריבוע בתוך עיגול


השתמשו בתכונות של מספרים מרוכבים ובמושגים:  ,  ,  ,  , והגדירו באמצעותם את המשטחים השונים (5 במספר) אשר בשרטוט שלפניכם. (כל משטח צבוע בצבע שונה – הצירים לא מפרידים בין משטחים).בסיום, חיזרו אל שני הכרטיסים במדרגה 2, ולבסוף, חזרו אל כרטיס המטרה.