מקומות גאומטריים במספרים מרוכבים - מדרגה 2


לפני מענה על כרטיס המטרה, ענו על המשימות בשני הכרטיסים הבאים:


כרטיס ביניים א – מעגל, גזרות וחצאי מישור

השתמשו בתכונות של מספרים מרוכבים ובמושגים:  ,  ,  ,  , והגדירו באמצעותם את המשטחים השונים (10 במספר) אשר בשרטוט שלפניכם. (כל משטח צבוע בצבע שונה – הצירים לא מפרידים בין משטחים).כרטיס ביניים ב – פרח מארבעה מעגלים


השתמשו בתכונות של מספרים מרוכבים ובמושגים:  ,  ,  ,  , והגדירו באמצעותם את המשטחים השונים (8 במספר) אשר בשרטוט שלפניכם. (כל משטח צבוע בצבע שונה – הצירים לא מפרידים בין משטחים).בסיום, חיזרו לכרטיס המטרה ופתרו אותו.