ישר ושתי נקודות - כמה פתרונות? - מדרגה 3


פתרו את הבעיה הבאה: 
יש למצוא משוואות של ישרים שמקיימים את התנאים הבאים: 
עוברים דרך נקודה נתונה ומרחקם מנקודה אחרת נתון. 

1. מקרה א – עוברים דרך  ומרחקם מהנקודה  הוא: 5 יחידות.

(יש יותר מהפתרון המוצג בשרטוט)

1. מקרה ב – עוברים דרך ומרחקם מהנקודה  הוא: 5 יחידות.

חפשו יותר מדרך אחת לפתרון.
הנחיות


חלק א - רגע לפני ... - ענו על השאלות הבאות:

1. כמה משיקים למעגל נתון ניתן להעביר דרך נקודה מחוץ למעגל?  2. מהו המצב ההדדי בין משיק למעגל לבין רדיוס שמגיע לנקודת ההשקה? 


3. הביטו בשרטוט:
- המעגל שמרכזו בנקודה D הוא בעל רדיוס BC.
- המעגל שמרכזו E עובר בנקודות A ו- D , שהן גם קצות קוטר.

א. מה תוכלו לומר על הישר העובר בנקודות A ו- F ? על הישר העובר בנקודות A ו- G ? נמקו.

ב. מהו המרחק של הישר העובר בנקודות A ו- F מהנקודה D ?


חלק ב - המשימה 

1. חשבו את הזוויות במשולש ישר זווית שקצות היתר שלו בנקודות   ו -   ואורך אחד מניצביו: 5 יחידות. 

2. מצאו את נקודות החיתוך של המעגלים הבאים: 
- מעגל שמרכזו בנקודה  ורדיוסו 5 יחידות.
- מעגל שקצות הקוטר שלו בנקודות:    ו - .

3.  חשבו את המרחק של הישר:   מהנקודה 


פתרו את הבעיה המקורית. היעזרו בבעיות 1-3 כדי להציע שתי דרכים לפחות לפתרון.

4. חיזרו על המשימה עם הנתונים הבאים: 
מצאו משוואות של ישרים העוברים דרך  ומרחקם מהנקודה  הוא: 5 יחידות
5. מהו ההבדל בין המשימה הראשונה לבין המשימה השניה (1א ו-1ב) כאשר מנסים לפתור באמצעות שימוש בנוסחת המרחק של נקודה מישר ומציגים את הישר באמצעות משוואה מפורשת?

6. נסחו מסקנות ביחס ליעילות השימוש בהצגת ישר באמצעות משוואה כללית.

7. לתמיכה בפתרון באמצעות נוסחת המרחק של נקודה מישר, תוכלו להיעזר בהנחיות לפתרון מודרך - בקשו מהמורה.
יישומון