ישר ושתי נקודות - כמה פתרונות? - מדרגה 2


פתרו את הבעיה הבאה: 
יש למצוא משוואות של ישרים שמקיימים את התנאים הבאים: 
עוברים דרך נקודה נתונה ומרחקם מנקודה אחרת נתון. 

1. מקרה א – עוברים דרך  ומרחקם מהנקודה  הוא: 5 יחידות.

(יש יותר מהפתרון המוצג בשרטוט)

1. מקרה ב – עוברים דרך ומרחקם מהנקודה  הוא: 5 יחידות.

חפשו יותר מדרך אחת לפתרון.הנחיות
פתרו את שלוש הבעיות הבאות, לפני פתרון המשימה

 1. חשבו את הזוויות במשולש ישר זווית שקצות היתר שלו בנקודות   ו -   ואורך אחד מניצביו: 5 יחידות. 

2. מצאו את נקודות החיתוך של המעגלים הבאים:
- מעגל שמרכזו בנקודה  ורדיוסו 5 יחידות.
- מעגל שקצות הקוטר שלו בנקודות:    ו - .

3.  חשבו את המרחק של הישר:   מהנקודה .


פתרו את הבעיה המקורית. היעזרו בבעיות 1-3 כדי להציע שתי דרכים לפחות לפתרון.


4. חיזרו על המשימה עם הנתונים הבאים: 
מצאו משוואות של ישרים העוברים דרך  ומרחקם מהנקודה  הוא: 5 יחידות
5. כיצד השתנה תהליך הפתרון בכל אחת מהדרכים שמצאתם? 

6. אם לא פתרתם את השאלה באמצעות הנוסחה למרחק נקודה מישר, עשו זאת כעת. 
אם תרצו, תוכלו להיעזר בהנחיות לפתרון מודרך - בקשו מהמורה.

7. מהו ההבדל בין המשימה הראשונה לבין המשימה השניה (1א ו-1ב) כאשר מנסים לפתור באמצעות שימוש בנוסחת המרחק של נקודה מישר ומציגים את הישר באמצעות משוואה מפורשת?

8. נסחו מסקנות ביחס ליעילות השימוש בהצגת ישר באמצעות משוואה כללית.יישומון