ישר ושתי נקודות - כמה פתרונות? - מדרגה 1


פתרו את הבעיה הבאה: 
יש למצוא משוואות של ישרים שמקיימים את התנאים הבאים: 
עוברים דרך נקודה נתונה ומרחקם מנקודה אחרת נתון. 

1. מקרה א – עוברים דרך  ומרחקם מהנקודה הוא: 5 יחידות.

(יש יותר מהפתרון המוצג בשרטוט)

1. מקרה ב – עוברים דרך ומרחקם מהנקודה הוא: 5 יחידות.

חפשו יותר מדרך אחת לפתרון.

הנחיות
1. הציעו שלוש דרכים שונות לפתרון המשימה. דרכים שונות הן כאלה שנשענות על שיקולים גיאומטריים שונים.

2. בנו, בכל אחד מהמקרים את הישרים הנדרשים באמצעות סרגל ומחוגה. תוכלו להשתמש בתוכנה geogebra. הציעו יותר מדרך אחת לבניה.

אם אין בידיכם שלוש דרכים אנליטיות שונות, היעזרו ברמזים הבאים, או עברו למדרגה 2:
א. האם השתמשתם בשיקולים טריגונומטריים הקשורים לשיפועי הישרים?
ב. האם פתרתם באמצעות חיתוכים בין מעגלים?
ג. האם הצעתם פתרון באמצעות שימוש בנוסחת המרחק בין נקודה מישר?

3. בפתרון באמצעות נוסחת המרחק בין נקודה לישר, פתרו בשתי דרכים:
א. פעם אחת כאשר הישרים מוצגים באמצעות משוואות מפורשות 
ב. פעם אחת בהצגות כלליות 
ג. השוו בין הפתרון באמצעות נוסחת המרחק בין נקודה לישר על פי משוואה מפורשת לבין המשוואה הכללית בכל אחד מהמקרים: 1א ו-1ב . איזו הצגה עדיפה בעיניכם? נמקו.יישומון