ישר ושתי נקודות - כמה פתרונות? - מבנה המשימה


מבנה המשימה

            - מדרגה 2

            - מדרגה 3