אינטגרלים - פונקציה ונגזרתה חלק ג' - כרטיס מטרה - מדרגה 2


 

בשרטוט נתון גרף הפונקציה הפונקציה  עוברת בנקודה (1-,0) ובנקודה (0.6-,1).

לגרף הפונקציה ולגרף הנגזרת אסימפטוטה אופקית   .

א. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה 

ב. 

מצאו את נקודת האפס של הפונקציה .

ג. לגרף הפונקציה אסימפטוטה  .

ג1. מצאו האם ישנן אסימפטוטות נוספות לפונקציה .

ג2. מצאו את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה .


פתרתם, חיזרו למדרגה 1 או לכרטיס המטרה.

לא פתרתם, עיברו למדרגה 3.