אינטגרלים - פונקציה ונגזרתה חלק ג' - כרטיס מטרה - מדרגה 1 ענו על השאלה הבאה:

בשרטוט נתון גרף הפונקציה .

הפונקציה  עוברת בראשית הצירים. 

לגרף הפונקציה ולגרף הנגזרת אסימפטוטה אופקית  . 

א. שרטטו את גרף הפונקציה 

ב. 

ב1. מצאו מה האסימפטוטה של הפונקציה 

ב2. מצאו מהם תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה 

ג. , לגרף הפונקציה  אסימפטוטה אופקית  .

מצאו מהם תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה פתרתם, חיזרו לכרטיס המטרה. לא פתרתם, עיברו למדרגה 2