אינטגרלים - פונקציה ונגזרתה חלק ג' - כרטיס מטרהבשרטוט נתון גרף הנגזרת  . תחום ההגדרה של    כל  לגרף הפונקציה ולגרף הנגזרת אסימפטוטה אופקית  .

הנקודה (0,4)  נמצאת על גרף הפונקציה .

א1. שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה .

א2. כמה נקודות חיתוך יש לפונקציה  עם ציר ה -  ?

ב. נסמן על הפונקציה : נקודת המקסימום :   , נקודת המינימום  

נגדיר   .

ב1. שרטטו סקיצה אפשרית של גרף הפונקציה .

ב2. בטאו את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה , הישר   , הישר , והאסימפטוטה האופקית של .

ג. נגדיר   . נתון גם כי לגרף הפונקציה  אסימפטוטה אופקית .

ג1. שרטטו סקיצה אפשרית של גרף הפונקציה .

ג2. בטאו את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה   לבין ציר ה-  וציר ה- 

בכל סעיף פרטו ונמקו את תשובתכם.

 

לא פתרתם, עיברו למדרגה 1.