אינטגרלים - פונקציה ונגזרתה חלק ג' - מבנה המשימה



            - מדרגה 1

            - מדרגה 2

            - מדרגה 3